PKN
Kerkje op de Heuvel te Heelsum
 
Activiteiten 2022 Kerkje op de Heuvel / Steen voor Steen Activiteiten 2022 Kerkje op de Heuvel / Steen voor Steen
Zie onder webpagina Activiteiten
 
WELKOM op de site van de voormalige Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel WELKOM op de site van de voormalige Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel

Zie kopje Activiteiten voor laatste activiteiten Stichting Kerkje op de Heuvel.
___________________________________________________________________
Sinds 01-01-2021 is de voormalige Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel opgegaan in de Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum.
Deze site zal tot 01-07-2022 nog in de lucht blijven i.v.m. publicatie m.b.t. de ANBI-status.

Sinds 29-06-2021 is het eigendom van de kerk en de Vosheuvel overgegaan naar Geldersch Landschap & Kasteelen. Op 22-06-2021 is de Stichting Kerkje op de Heuvel te Heelsum opgericht, die het beheer en de exploitatie gaat uitvoeren. Op termijn zal de nieuwe stichting een eigen website gaan ontwikkelen. Tot die tijd kunt u nieuws omtrent deze stichting vinden onder het kopje Steen voor Steen, de commissie die nu uit naam van de nieuwe stichting opereert en activiteiten ontplooit t.b.v. de instandhouding van "het kerkje op de heuvel". Voor het nieuws omtrent de Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum wordt u doorverwezen naar pknrenkumenheelsum. Deze site (pkn-heelsum.nl) wordt voor dit doel niet meer gebruikt.
Tijden van openstelling en mogelijkheden tot verhuur vindt u onder het kopje Steen voor Steen.Steen voor Steen
De Steen is sinds 7 april op de woensdagochtenden van 9.30 u. - 11.30 u. weer open voor het brengen van spullen en kleinschalige verkoop. Vanaf juli 2021 worden de snuffelmarkten weer opgestart, nu er weer meer ruimte komt voor evenementen doordat het aantal besmettingen een dalende trend laat zien.

Ga naar de pagina STEEN-VOOR-STEEN voor meer informatie.
-----------------------------------------------------------------
31 december 2020

Fusie Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum een feit! Vanmorgen passeerde de akte bij de notaris, waarin de drie oorspronkelijke protestantse gemeenten Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel, Hervormde Gemeente Renkum en Gereformeerde Kerk Renkum-Heelsum zijn opgegaan in de nieuwe Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum.

Via de volgende link: ondertekening akte tot fusie een verslag van de betreffende handeling en ondertekening door het moderamen.

Tegelijkertijd is de nieuwe website gelanceerd welke u kunt bereiken met de volgende link:
PKN Renkum-Heelsum. Hier kunt u nu al de informatie vinden over de komende kerkdiensten.

Deze website zal het lopende jaar nog een tijdje in de lucht blijven totdat de nieuwe website geheel is gevuld.

14 december 2020
Vanwege de huidige coronamaatregelen is het advies: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken." Onze kerkenraad neemt dit advies over.

De belangrijkste maatregelen op een rij:
  • Vanaf zondag 20 december aanstaande zijn de kerkdienst tijdelijk alleen online te zien en te horen.
  • De uitzending vanuit de kerk aan de Kerkstraat kunt u live volgen via Kerkomroep.nl of op een later tijdstip beluisteren/bekijken.
  • We doen ons best om de kerkdienst nog dezelfde dag op ons YouTube kanaal te zetten.
    • Aan de kerkdiensten werken mee:                                                                                       de predikant, de ouderling van dienst, een lector, de organist, het zangkwartet en de mensen van het techniek-team.
    • Aanmelden voor de kerkdienst is dus tijdelijk niet mogelijk.
Even geen 'live' Kinderkerk!
Vanaf 20 december is er helaas ook even geen kinderkerk. Door corona is het beter om niet met teveel bij elkaar te komen. Je leest hier zo snel mogelijk wat we voor de kinderen gaan organiseren.

-----------------------------------------------------------------

Uitgebreide informatie over alternatieven en andere activiteiten kunt u vinden onder de volgende link: verdere informatie

-----------------------------------------------------------------

                 - - - - -  U P D A T E S - - - - -
-----------------------------------------------------------------

Onze gemeente

De Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Onze kerk staat in de wijde omgeving beter bekend als 'het kerkje op de heuvel' en is te vinden aan de Koninginnelaan 24 in Heelsum.
Iedere zondag is er in principe om 10.00 uur een dienst in de kerk.
In het kader van verdere samenwerking met de Hervormde gemeente van Renkum en de Gereformeerde gemeente Renkum-Heelsum is er bij toerbeurt op de 1e zondag van de maand een kennismakingsdienst in één van de drie kerken.
In de maanden september t/m april wordt op de 2e zondag van de maand een zangdienst georganiseerd. Deze vangt aan om 18.30 uur en 10 minuten vóór aanvang is er samenzang en koorzang.
Raadpleeg voor nadere informatie het onderdeel Kerkdiensten.
Onze kerk wordt veel gebruikt als trouwlocatie of bij uitvaarten, waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van gebouw "Rehoboth" voor receptie en/of feest en condoleances. Informatie hierover is te verkrijgen bij de koster.
In 2017 bestond het kerkgebouw 500 jaar hetgeen samenviel met 500 jaar reformatie. In de Luther-maand oktober werden omtrent dit feit allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een expositie van de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente. Informatie hieromtrent is eveneens te verkrijgen bij de koster.

Predikant:
ds. W.J.J. Koelewijn, telefoon (0317) 312777

Koster:
Dhr. R. Jansen, telefoon (0317) 313464

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.