PKN
Kerkje op de Heuvel te Heelsum
 
De kerkenraad De kerkenraad

De leiding van de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel ligt bij de kerkenraad. Deze raad wordt uit gemeenteleden gekozen en bestaat uit drie soorten ambten (functies): ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. We gaan er vanuit dat Christus deze mensen wil gebruiken tot opbouw van de gemeente.

Ouderlingen
De ouderlingen in de kerkenraad zijn belast met de (pastorale) zorg en toerusting van de leden van de gemeente. Ze brengen bijvoorbeeld een bezoek wanneer een persoon of de omstandigheden hierom vragen.
Eén van de ouderlingen heeft de jeugd als bijzonder aandachtsgebied (jeugdouderling)

Diakenen
De diaconie ontfermt zich meer over mensen die in een moeilijke situatie terechtgekomen zijn: bijvoorbeeld door schulden of als vluchteling. Ze helpen mee in projecten waar hulpbehoevenden geholpen worden, maar staan ook klaar om in individuele gevallen te helpen. Om dit mogelijk te maken, zorgt zij voor het inzamelen van diaconale collecten.

Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters houden zich voornamelijk bezig met de financiële kant van de gemeente. Zij zorgen voor een verantwoord beheer van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, zorgen voor het salaris van de predikant, de gebouwen die in bezit zijn of regelen de verhuur.

Kerkenraad
In de maandelijkse vergadering komt er heel veel op tafel bij de kerkenraad en moet zij over heel veel inhoudelijke en organisatorische zaken beslissen. De kerkenraad wil goed luisteren naar wat er in de gemeente speelt, maar bovenal wat God in de Bijbel daarover zegt en daar het beleid steeds op afstemmen.

In allerlei procedures, zoals het benoemen van nieuwe kerkenraadsleden, is er in de kerkorde (de rechtsregels van de landelijke kerk) altijd inspraak of zelfs stemrecht voor de leden van de gemeente geregeld. Het is daarom altijd mogelijk een kerkenraadslid ergens op attent te maken of een verzoek bij de kerkenraad in te dienen.

terug
 
 
 

kerkdienst vanuit de kerk aan de Kerkstraat te Renkum
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
zie: PG Renkum-Heelsummeer details

 
Kerkdiensten beluisteren
via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.