PKN
Kerkje op de Heuvel te Heelsum
 
Onze identiteit als gemeente Onze identiteit als gemeente

De Protestantse (voorheen Nederlands Hervormde) Gemeente van Heelsum-Kievitsdel beschouwt zichzelf als een confessionele gemeente.
Wat houdt dat in? Dat de gemeente in prediking, catechese en pastoraat zich wil houden aan de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament en daarbij als leesregel de confessie, de belijdenis van de kerk van alle eeuwen, hanteert.

Op deze basis van Schrift en belijdenis uit de identiteit van de gemeente zich in een prediking, waarin Jezus Christus centraal staat. Hij is de Zoon van God, die gekomen is in het menselijk vlees. Hij en niemand anders is de Zaligmaker van de wereld. In Hem heeft God de vader zich volkomen geopenbaard.
De Vader en de Zoon willen de gemeente elke zondag ontmoeten door de verkondiging van het Evangelie, het gebed en het lied. Zo willen zij in de harten van de gemeenteleden wonen door de heilige Geest.
Zo is de gemeente in God de Vader en God de Zoon aan elkaar verbonden om voor elkaar hand en voet te zijn. Dit uit zich in het omzien naar de naaste in pastoraat en diaconaat en in een omzien naar de wereld, waarin zij immers haar plaats inneemt. Voorbede voor de wereld en tot zegen zijn voor de wereld in woord en daad horen daarbij hand in hand te gaan.
Zo is  het doel van de gemeente om een stad op de berg en een licht op de kandelaar te zijn.
Daartoe worden elke zondag in het “Kerkje op de Heuvel” erediensten gehouden waarin God aanbeden wordt. En waarin de gemeente door de verkondiging van het Woord gebouwd wordt in haar geloof. Al is er een zekere ruimte voor variatie in de vormen van eredienst, de gemeente wil door een stijlvolle eredienst haar God met eerbied tegemoet treden. De gemeente van Heelsum-Kievitsdel is een kleine gemeente maar zo hoopt zij op bescheiden wijze iets van het licht dat Jezus Christus is in de wereld te verspreiden. Tot eer van Gods Naam.                            
 

terug
 
 
 

kerkdienst vanuit de kerk aan de Kerkstraat te Renkum
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
zie: PG Renkum-Heelsummeer details

 
Kerkdiensten beluisteren
via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.