PKN
Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum, locatie kerkje op de heuvel
 
WELKOM

voltallig moderamen incl. ds. Wouter Koelewijn (rechts) en scheidend kerkenraadslid Jan van Silfhout (links)
WELKOM
31 december 2020
Fusie Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum een feit! Vanmorgen passeerde de akte bij de notaris, waarin de drie oorspronkelijke protestantse gemeenten Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel, Hervormde Gemeente Renkum en Gereformeerde Kerk Renkum-Heelsum zijn opgegaan in de nieuwe Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum.

Via de volgende link: ondertekening akte tot fusie een verslag van de betreffende handeling en ondertekening door het moderamen.

Tegelijkertijd is de nieuwe website gelanceerd welke u kunt bereiken met de volgende link:
PKN Renkum-Heelsum. Hier kunt u nu al de informatie vinden over de komende kerkdiensten.

Deze website zal het lopende jaar nog een tijdje in de lucht blijven totdat de nieuwe website geheel is gevuld.

14 december 2020
Vanwege de huidige coronamaatregelen is het advies: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken." Onze kerkenraad neemt dit advies over.

De belangrijkste maatregelen op een rij:
  • Vanaf zondag 20 december aanstaande zijn de kerkdienst tijdelijk alleen online te zien en te horen.
  • De uitzending vanuit de kerk aan de Kerkstraat kunt u live volgen via Kerkomroep.nl of op een later tijdstip beluisteren/bekijken.
  • We doen ons best om de kerkdienst nog dezelfde dag op ons YouTube kanaal te zetten.
    • Aan de kerkdiensten werken mee:                                                                                                             de predikant, de ouderling van dienst, een lector, de organist, het zangkwartet en de mensen van het techniek-team. Aanmelden voor de kerkdienst is dus tijdelijk niet mogelijk.

en voor de kinderkerk:
 
Even geen 'live' Kinderkerk!
Vanaf 20 december is er helaas ook even geen kinderkerk. Door corona is het beter om niet met teveel bij elkaar te komen. Je leest hier zo snel mogelijk wat we voor de kinderen gaan organiseren.

Tot nader order blijft De Steen op de woensdagochtend gesloten. Dit betekent dat er geen spullen gebracht en gekocht kunnen worden. Zodra de situatie verandert zullen wij u op deze plek hiervan op de hoogte brengen!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start Kinderkerk op zondag 15 november 2020 in "De Spreng" , Utrechtseweg 93 te Renkum
zie pagina Jeugd voor verdere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met ingang van 6 september zijn de fysieke kerkdiensten weer hervat vanuit de kerk aan de Kerkstraat 7 te Renkum, omdat dit gebouw de meeste capaciteit biedt t.a.v. de genomen maatregelen i.v.m. het corona-virus.

De diensten zijn live te volgen via kerkomroep.nl. Meer informatie treft u aan onder het hoofdstuk 'Onze kerk' onder het kopje: Kerkdiensten gaan weer van start m.i.v. 06-09-2020 ! Via het YouTube-kanaal zijn de diensten op een later tijdstip ook achteraf nog te volgen.


Uitgebreide informatie over alternatieven en andere activiteiten kunt u vinden onder de volgende link: verdere informatie
------------------------------------------------------------------------------

                         - - - - -  U P D A T E S - - - - -
------------------------------------------------------------------------------
Ga naar de pagina STEEN-VOOR-STEEN
voor meer informatie.

------------------------------------------------------------------------------

Onze gemeente

De Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Onze kerk staat in de wijde omgeving beter bekend als 'het kerkje op de heuvel' en is te vinden aan de Koninginnelaan 24 in Heelsum.
Iedere zondag is er in principe om 10.00 uur een dienst in de kerk.
In het kader van verdere samenwerking met de Hervormde gemeente van Renkum en de Gereformeerde gemeente Renkum-Heelsum is er bij toerbeurt op de 1e zondag van de maand een kennismakingsdienst in één van de drie kerken.
In de maanden september t/m april wordt op de 2e zondag van de maand een zangdienst georganiseerd. Deze vangt aan om 18.30 uur en 10 minuten vóór aanvang is er samenzang en koorzang.
Raadpleeg voor nadere informatie het onderdeel Kerkdiensten.
Onze kerk wordt veel gebruikt als trouwlocatie of bij uitvaarten, waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van gebouw "Rehoboth" voor receptie en/of feest en condoleances. Informatie hierover is te verkrijgen bij de koster.
In 2017 bestond het kerkgebouw 500 jaar hetgeen samenviel met 500 jaar reformatie. In de Luther-maand oktober werden omtrent dit feit allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een expositie van de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente. Informatie hieromtrent is eveneens te verkrijgen bij de koster.

Predikant:
ds. W.J.J. Koelewijn, telefoon (0317) 312777

Koster:
Dhr. R. Jansen, telefoon (0317) 313464

 
 
 

kerkdienst vanuit de kerk aan de Kerkstraat te Renkum
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur
zie: PG Renkum-Heelsummeer details

 
Fusie sinds 1 januari een feit
meer
 
Approbatie nieuwe predikant verleend
meer
 
Kerkdiensten beluisteren
via de kerkomroep
 
Volg ons op Twitter

meer
 
Zaal Rehoboth

meer
 
Pastoraal Diaconaal Centrum "De Herberg" in Oosterbeek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.