PKN
Kerkje op de Heuvel te Heelsum
 
Stichting Kerkje op de Heuvel Stichting Kerkje op de Heuvel

Op 1 januari 2021 zijn de Hervormde kerk Renkum, de Gereformeerde kerk Renkum-Heelsum en de Hervormde kerk Heelsum gefuseerd. De nieuw gevormde kerkelijke gemeente draagt de naam: Protestantse gemeente te Renkum - Heelsum. Informatie over deze kerk is te vinden op de website pknrenkumenheelsum.nl


Gedurende het fusieproces werd al gauw duidelijk dat het Kerkje op de Heuvel van de Hervormde gemeente Heelsum zou worden afgestoten. Redenen waren de ligging (te ver gelegen van het dorp Renkum en buiten de bebouwde kom), te klein voor de nieuw gevormde gemeente en het feit dat het Kerkje een rijksmonument is. Gelijktijdig met het Kerkje konden dan de drie in eigendom zijnde gebouwen rondom het Kerkje (gebouw “Rehoboth” de pastorie en gebouw “de Vosheuvel”) als een ensemble worden verkocht. Zo ver is het niet gekomen. 

Gebouw Rehoboth en de pastorie zijn als afzonderlijke gebouwen verkocht. Mooi is dat voor beide gebouwen geldt dat er uiterlijk niets verandert en dat ze nagenoeg dezelfde bestemming houden. De pastorie is verkocht aan de nieuw benoemde dominee van de Protestante gemeente Renkum - Heelsum en gebouw Rehoboth aan twee jonge ondernemers uit de gemeente Renkum die er een bed en breakfast van maken en in de grote ruimte de bestemming klein horeca behouden. 

Het Kerkje, gebouw “de Vosheuvel” en de daarbij behorende grond op de heuvel zijn sinds 1 juli 2021 in het bezit gekomen van het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK). Het was de eerste Kerk die GLK voor een symbolisch bedrag kocht en dat heeft alles te maken met de historische band tussen kasteel Doorwerth en het Kerkje. Het Kerkje werd ooit gebouwd in opdracht van de kasteelheer van Doorwerth, jonker Frederick van Voorst. Hij legde ook de eerste steen in 1517. 

Voor het beheer en exploitatie van het Kerkje alsmede het bewaken van de historische en sociale waarden is in juni 2021 de stichting “Kerkje op de Heuvel te Heelsum” opgericht. Voor meer informatie over de stichting, de te houden activiteiten, de historie van het kerkje en een prachtige fotogalerij wordt verwezen naar de website van de stichting, www.kerkjeopdeheuvel.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als “Vriend van het Kerkje”.

 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.